Hoppa till sidans innehåll

Checklista


 

Detta är huvuddragen i förberedelserna/genomförande för en normal klubbtävling. Tveka inte att kontakta kansliet och gå igenom i god tid före tävlingsdagen.

 

Före tävling

Kansli/administration

·         Säkerställ att det finns tydliga statuter för tävlingen och stäm av med kansliet

- hur tävlingen är förberedd i GIT i fråga om anmälningar, lottning,
        scorekort mm.

- vem som hanterar GIT under tävlingen

- hur resultatredovisning skall fungera

- hur registrering skall genomföras

- var och hur utlämning av scorekort och regler för tävlingen skall ske

- var inlämning av scorekort och vad som är ”scoring area”

- hur anmälningsavgift betalas

·         Gå igenom klubbens instruktioner för tävlingsledning.

·         Be kansliet om hjälp att ta fram en tävlingsinbjudan och besluta om hur den ska spridas (mail till Upplandsklubbar, anslag i reception, restaurang och omklädningsrum, hemsidan, etc)

·         Kansliet anslår information om startförbud

·         Kansliet hjälper till att ta emot anmälningar, lotta startordning och ta fram scorekort.

 

Bana/övningsområde/shop/restaurant

·         Stäm av med kansliet att banan stängs av för tävling

·         Kontrollera några veckor före att banpersonalen är informerad om din tävling avseende starttider, klippning och om det finns några speciella krav för hål- och teeplaceringar. Om tävlingsdeltagarna skall få information om flaggplaceringar så planera för detta.

·         Se till att det finns möjlighet att kontakta banpersonal om något speciellt inträffar som rör banan under tävlingen.

·         Stäm av öppettider med receptionen så att deltagarna kan betala med kort och ev handla utrustning i shopen.

·         Bestäm tillsammans med restaurangen hur restaurangen/kiosken ska vara öppna och vad som ska erbjudas.

 

Tävlingsledning/funktionärer

·         Utse vilka som ingår i tävlingsledningen och informera dem.

·         Planera vilka funktionärer som behövs och informera dem.

·         Gör eventuellt tidschema för funktionärerna – tips är att samla alla på plats senast 1 timme före start för genomgång.

·         Planera för hur du skall övervaka speltempot på banan och hur funktionärerna kan få avbyte/paus/förtäring under dagen.

·         Klubben bjuder på dagens lunch eller motsvarande för ett värde på max 80 kr per funktionär. En förutsättning är att kvitto finns. Ersättning ges för max 5 funktionärer per tävling. Om tävlingsledare bedömer att fler behövs ska detta godkännas i förväg av kansliet.

 

Back-up

·         Om domare skall tjänstgöra eller finnas ”stand by” så informera och rådgör med denne.

·         Gör en lista med kontaktuppgifter på dem som du kan behöva kontakta för frågor som kan dyka upp.

 

Tävlingsmaterial

·         Stäm av med kansliet

- att du har tillgång till nycklar, golfbil mm

- att det finns sirener eller liknande för avbrott i spel

- att det finns batterier till högtalaranläggning

- att det finns växelkassa

·         Besluta hur resultat ska redovisas (Scoreboard, TV, osv)

 

Priser/prisutdelning

·         Säkerställ sponsor till prisbordet så långt det är möjligt

·         Informera dig om amatörreglerna vad gäller priser.

·         Inhandla/skaffa fram priser - 75% av tävlingsavgiften går till priser om inte
sponsorn står för hela prisbordet

·         Planera var prisutdelningen skall ske

·         Kontrollera vilka priser som skall delas ut och av vem

·         Informera dig om eventuellt någon sponsor skall närvara och om reklamskyltar eller annat exponeringsmaterial skall sättas upp

 

Beredskap för regn och åska

·         Läs punkt 9.1.8 i Spel och Tävlingshandboken och planera för i vilken omfattning beskrivna åtgärder behövs.

 

Lokala regler och tävlingsregler

Detta är kanske den viktigaste punkten. Genomtänkta och bra tävlingsregler och lokala regler är mycket viktiga för att undvika tävlingsmässiga tråkigheter

·         Med utgångspunkt i Grönlunds Lokala Regler, besluta om vilka övriga tävlingsbestämmelser som skall gälla. Om det finns domare för tävlingen så rådgör med denne.

 

Om det oförutsedda inträffar.

Läs på dokument ”Snabbhjälp för tävlingsledningen” – finns i receptionen.

 

 

Under tävling

Bana/klubbhus

·         Gör en kontrollrunda på banan

- kontrollera att hålplaceringar stämmer med den information som spelarna
        får vid start

- kontrollera att tee-markeringar är utsatta

- hissa flaggor

- säkerställ att startförbud finns anslaget (receptionens ansvar)

 

Kansli/administration

·         Se till att personal som sköter registrering och start har

- scorekort

- lokala regler och tävlingsbestämmelser

- startlista

- möjlighet att få kontakt med tävlingsledningen

·         Se till att proceduren för inlämning av scorekort kommer igång

·         Se till att resultatredovisningen kommer igång

·         Se till att övervakning av speltempo kommer igång

 

Tävlingsledare/funktionärer

·         Ordna eventuell förtäring till funktionärer


Prisutdelning

·         Ställ i ordning prisbord

·         Anslå ungefärlig tid för prisutdelning på plats där scorekorten lämnas in

·         Meddela eventuella sponsorer deras roll vid prisutdelningen

 

 

Efter tävling

Åtgärder efter tävling

·         Avsluta tävlingen

- Kontrollera resultatlistan och avsluta tävlingen genom att officiellt anslå
        den

·         Prisutdelning

- Genomför prisutdelning och framför tack till tävlande, sponsorer,
  funktionärer m fl.

- Låt segrare och sponsorer komma till tals.

- Ta hand om överblivna priser

·         Klubbrutiner efter tävling

- Stäm av och avsluta ekonomihanteringen kring tävlingen

- Fyll i och lämna in ekonomisk redovisning tillsammans med kvitton

- Skriv en text till klubbens hemsida och lämna gärna också bilder (skickas
        digitalt till
This is a mailto link). Kom ihåg att tacka sponsorer och
        funktionärer.

- Ta in sponsormaterial och liknande

- Lämna tillbaks lånat tävlingsmaterial

 

Uppdaterad: 09 AUG 2016 14:59 Skribent: Lena Sundberg


moregolf_delbetala_250x240

Postadress:
Grönlund GK - Golf
Almungeberg Grönlund 207
74197 Almunge

Kontakt:
Tel: +4617420670
Fax: +4617420670
E-post: This is a mailto link

Se all info