top of page

Vision

Våra visioner och mål med klubben är i korthet att erbjuda medlemmarna goda möjligheter att utöva golfspel på Grönlund, samt att skapa förutsättningar för ett bra socialt umgänge så att medlemmarnas behov av rekreation, motion och utveckling (i ordets allra vidaste bemärkelse) tillgodoses.

gronlund-09-2.jpg
gronlund-01-2_edited.jpg
bottom of page