top of page
gronlund-07-2.jpg
Gronlund Certificate 2021.png

Grönlund GK är GEO certifierad

En internationell certifiering där man går igenom alla aspekter på anläggningen vad gäller miljö - vatten, natur, kultur, leverantörsförhållanden, samverkan med närsamhället, pesticider. Ett arbete som har letts av Anders Sjödén med stöd och bidrag från väldigt många fler. Vårt arbete med miljön håller alltså god internationell standard.

GEO är en icke vinstdrivande internationell organisation som arbete för att maximera golfens sociala, miljömässiga och ekonomiska fördelar. GEO har sedan 1994 vuxit fram ur ett samarbete mellan European Golf Association, R&A, European Tour och EU och Grönlund är bland de 20-tal klubbor i Sverige som har uppnått GEO Certifiering.

gronlund-10-2.jpg
Skärmavbild 2022-07-26 kl. 12.55_edited.jpg

"Jag trivdes riktigt bra på Grönlund. Det är alltid kul att spela på banor som följer naturen och erbjuder svårigheter skapade i guds natur. Man måste inte alltid spränga bort verkligheten."

— Tidningen Svensk Golf

bottom of page